Profil zadavatele dle zákona 134/2016 Sb.

Veřejné zakázky a dotační akce

Zákon platný od 1.10.2016

Informace a údaje o veřejných zakázkách jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů uveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek na adrese:www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Volba profilu:

Identifikátor profilu: 521319
Společnost: Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.; Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 27826554
Obecná adresa zadavatele: vpscr.cz
Adresa profilu zadavatele: vz-vps.veoliaenergie.cz

Seznam neukončených veřejných zakázek

Pro daná kritéria filtru nebyly nalezeny žádné veřejné zakázky.

Seznam neukončených dotačních akcí

Pro daná kritéria filtru nebyly nalezeny žádné dotační akce.